Gå til hovedindhold

Plejetillæg, personlig og praktisk hjælp

Spørgsmål

Min mand har brug for hjælp til alt; Han kan ikke spise, drikke, læse, køre sin kørestol selv. m.v.

Vi har vi hjælp udefra ca. 50 timer om ugen, resten at tiden er jeg hjælper for min mand.

Jeg får betaling for 15 timer pr. uge - dette synes jeg er for lidt, idet min mand jo overhovedet ikke kan være alene.

Mit spørgsmål lyder: Hvor mange timer kan jeg få betaling for, uden at kommunen rører ved hans plejetillæg?

Svar

&#160

Jeg forstår det sådan, at din mand er vurderet til at have behov for hjælp i 65 timer om ugen, til personlig og praktisk hjælp. Du skriver ikke noget om efter hvilken §§ i serviceloven bevillingen er givet. Jeg er heller ikke klar over om din mand er bevilget ledsageordning.

Du kan se nærmere herom på Faktasiden herom. Faktasiderne finder du på Scleroseforeningens hjemmeside under "Spørg eksperterne" i højre side "Se faktasiderne her".

Bistands- og plejebehov skal som udgangspunkt dækkes efter pensionslovgivningen. Ydelser efter serviceloven er subsidiære i forhold til ydelser efter pensionsloven. Kommunen skal derfor vurdere om der skal tages hensyn til det tilkendte plejetillæg ved beregningen af den hjælp, som skal ydes efter serviceloven til dækning af plejebehov, således at det samme behov ikke bliver dækket to gange. Her taler vi, som udgangspunkt, om personer med døgnhjælp.

Umiddelbart tænker jeg, at det lyder som om din mands behov skal vurderes på ny. Mulighederne for aflastning/afløsning bør også drøftes, så du får mulighed for at have lidt tid for dig selv.

Konkret vil jeg anbefale, at du/I tager kontakt til kommunens visitator, med henblik på ny visitering af hjælp. Husk, at I skal have en skriftlig afgørelse. ligesom I har ret til aktindsigt (kopi af de sagsakter, som findes i sagen).