Gå til hovedindhold

Plejehjem

Spørgsmål

Hvor skal/kan jeg begynde at søge efter et plejehjem?

Jeg har det dårligere og dårligere for hvert år der går. Derfor vil jeg nu gerne forberede mig, til hvis jeg på et tidspunkt ikke kan klare den alene mere.

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du ønsker at orientere dig om de tilbud, som kommunen kan give til dig, såfremt du ikke er i stand til at klare dig i eget hjem mere.

Først er der mulighederne for personlig og praktisk hjælp, i henhold til lov om social service § 83. Denne hjælp kan gives som døgnhjælp. Der er mulighed for at vælge andre leverandører end kommunen, ligesom der også er mulighed for selv at pege på en person, som godkendes af kommunen.

Det er dit eget valg, hvorvidt du ønsker at flytte til en plejebolig/plejehjem.

Reglerne om boformer fremgår af lov om social service § 108. Heraf fremgår det, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Det er muligt at flytte til en anden kommune end bopælskommunen, forudsat at betingelserne er opfyldt, både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen.

Hvor det i givet fald skal være, kan være svært at vurdere. Din kommune skal selvfølgelig oplyse dig om kommunens tilbud og samtlige kommuner skal sørge for, at deres tilbud er registreret i Tilbudsportalen, se her. Her er tillige mulighed for, på denne hjemmeside, at se beskrivelse af tilbud på plejehjem/plejeboliger, fordelt geografisk.