Gå til hovedindhold

Pladsbehov for kørestol

Spørgsmål

Jeg har problemer med friholdelse af fortovet ved min bolig, i forbindelse med at min veninde har behov for at bruge kørestol (hvilket jeg jo kan få brug for en dag).

Kommunen regner med at en friholdelse på 90 cm er nok til passage for en kørestol, hvilket jo ikke er tilstrækkelig, når kørestolen skal foretage drejnning på 90 grader for at komme ind gennem havlåge og ind i en bolig med slidske.

Har I en folder, eller kan I henvise mig til andet materiale vedrørende reglerne på dette område?

Svar

Der findes, mig bekendt, ikke nogen vejledning vedrøremde dit helt naturlige ønske/behov.

Jeg vil anbefale, at du skriver et brev til kommunen, hvor du gør opmærksom på problemet samt vedlægger figur 2.1: Vejledende mål for nødvendigt manøvreareal for forskellige typer af kørestole m.v. (fra s. 14 i DS 3028:2001, "Tilgængelighed for alle."