Gå til hovedindhold

PFA har lovet dækning, kan de fravige dette

Spørgsmål
Jeg har spørgsmål vedrørende min PFA-pension, som jeg håber du kan hjælpe med at besvare.

For at gøre det kort, er situationen den, at jeg har bedt om en forsikringsdækning ved død. Dette jeg gjort i oktober 2007, hvor jeg endnu ikke har fået min diagnose, men jeg ved at jeg har sclerose. Dette har jeg meldt klart ud - og det har jeg også papir på de at de er indforståede med.

Af en eller anden grund fik jeg ikke den dækning jeg aftalte med deres rådgiver, hvilket jeg først opdager i maj måned i år, da jeg taler med en ny rådgiver om min pension.

Nu er det imidlertid så, at jeg får afslag på den dækning, med følgende afslagsgrund: "Du får afslag, fordi sclerose ifølge videncenter for helbred og forsikring statistisk kan nedsætte den forventede levetid."

Kan det være rigtigt, er det bevist og har jeg ikke ret til den forsikring jeg blev lovet i 2007?

Herudover vil jeg gerne lige høre om en anden ting:

Da jeg søger om ny forsikringsdækning, drager de mine udsagn om at jeg havde sclerose i 2007 og i 2002 i tvivl, hvorfor de gerne vil have at jeg skriver under på en erklæring, om at de kan indhente oplysninger fra det sygehus jeg er tilknytet.

Jeg er rigtig ked af at jeg bliver draget i tvivl, idet jeg virkelig har spillet med åbne kort hele vejen igennem.

Hvor står jeg i alt dette?
Svar
Hvis du på tidspunktet for ønsket om en forsikringsdækning ved død, i oktober 2007, var vidende om at du havde sclerose, ville den normale tilbagemelding dengang være en afvisning af at tegne forsikringen.

Hvis du har papir på andet, altså at de har lovet dig en dækning uden hensyntage ntil din sclerose og uden afgivelse af helbredsoplysninger på daværende tidspunkt, må du afkræve dem en forklaring på hvorfor de ikke står inde for det, det vil sige har den ansatte i PFA overtrådt sine beføjelser eller på anden måde misforstået dig.

Det svar du har fået fra videnscenter for forsikring er det normale svar ved sclerose, ligesom det er normalt at man skal skrive under på der må indhentes yderligere oplysninger, da den lægelige vurdering og ikke din egen vurdering lægges til grund for afgørelsen, Så jeg er sikker på de ikke tvivler på dit udsagn.

Du må vurdere om du vil gå videre med det papir du har og i den forbindelse eventuelt høre advokaten her på panelet, om der er noget at gå videre med.