Gå til hovedindhold

Personlige tillæg

Spørgsmål
Jeg får den højeste førtidspension, som jeg blev bevilliget i 2001. For 1 års tid siden fik jeg så konstateret mælke- og glutenallergi, hvilket har gjort, at det at finde mad jeg kan tåle, er forbundet med temmelig store udgifter. Jeg har fået oplyst, at hvis jeg var blevet førtidspensioneret under de nuværende gældende regler, så ville jeg kunne få et beløb på 1500,- til hjælp til indkøb. Er der nogen økonomisk hjælp at hente, når jeg blev førtidspensioneret under den gamle lov?
Svar

Du har ret i, at muligheden for dækning af merudgifter, efter lov om social service § 100, ikke gælder førtidspensionister med pension tilkendt før 1.1.2003. Begrundelsen - rent politisk - er, at der til førtidspensionister efter disse regler udbetales et skattefrit beløb (invaliditetsbeløbet), som forudsættes at skulle være dækning for særlige udgifter i forbindelse med handicappet/lidelsen. Førtidspensionen fra 1.1.2003 er skattepligtig.

 

Du kan søge om et såkaldt personligt tillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17. Vurdering af ansøgningen sker i forhold til dine, og eventuelt ægtefælles, økonomiske forhold, formue og andre indtægter. Henvendelse skal ske til din kommune. Du skal have en skriftlig afgørelse.