Gå til hovedindhold

Personlig, praktisk bistand

Spørgsmål

Min mor får det værre og værre, og er lige nu indlagt på en skleroseklinik. Jeg vil i den forbindelse flytte fra Grønland og tilbage til Danmark, og min mor og jeg har talt om at jeg kan flytte ind hos hende for at hjælpe hende i det daglige.

Spørgsmålet er så: Hvordan det vil påvirke hendes pension? Hun får både førtidspension (højeste, mener jeg) og statspension. Hvis de skærer i hendes pension, hvis jeg bare flytter ind som datter, er der så måske mulighed for at gøre det på en anden måde? Hun kan for eksempel være arbejdsgiver og ansætte mig, og jeg kan betale husleje, hvis det gør at de ikke ændrer hendes pension?

Kan du hjælpe med at fortælle os, hvilke muligheder vi har?

Svar

Beregning af pension sker på baggrund af pensionistens egne indtægter samt ægtefælle/samlevers indtægter. Dit eventuelle ophold i din mors bolig vil ikke påvirke din mors pensionsberegning. Såfremt din mor modtager boligstøtte, varmetillæg eller lignende vil der ske ændring i beregningen i forhold til, at der nu er flere personer i husstanden.

Nu kender jeg jo ikke din mors situation/tilstand og hendes behov for hjælp og støtte efter udskrivning, men vil gøre opmærksom på, at der efter serviceloven kan være forskellige muligheder for støtte til din mor, og at hun i visse sammenhænge kan pege på, at det skal være dig, der varetager disse opgaver. Der vil således være mulighed for, at du aflønnes for dette. Al indtægt, som du i givet fald måtte modtage enten fra din mor eller kommunen vil være skattepligtig.

Jeg kender heller ikke din mors alder og ved heller ikke om hun allerede modtager bistands- eller plejetillæg, men såfremt din mor er under 65 år (altså ikke folkepensionist) kan der være mulighed for ansøgning om disse tillæg.

Jeg vil anbefale dig og din mor at drøfte mulighederne med socialrådgiveren på hospitalet, inden din mors udskrivning.