Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp og egnet bolig

Spørgsmål

Min mor har i mange år haft sclerose. Hun er nu i en situation, hvor hun ønsker at flytte fra sit hus. Som datter ønsker jeg at få hende ind i noget handicapvenligt, da jeg synes, hun over det sidste år er blevet mærkbart dårligere. Hun får sværere og sværere ved selv at gå på toilet og klare bad. Så jeg tænker det jo nok ikke er så længe, inden hun er nødt til at modtage noget hjælp. Er det gennem kommunen vi skal finde noget, eller findes der andre tilbud?

Svar

Du skal rette henvendelse til kommunens visitation. Herfra skal man vejlede om personlig og praktisk hjælp samt mulighed for egnet bolig. Her vil også blive oplyst om mulighed for bolig i andre kommuner. Udgangspunktet er, at en visitator aflægger besøg hos din mor, hvorefter mulighederne drøftes. Det vil være en god ide, hvis du kan være hjemme hos din mor, når behovet skal drøftes.