Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp 6

Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge om noget vedrørende personlig hjælp.

Jeg har haft personlig hjælper i ca. 6 år. Jeg har nu en hjælper ansat på fuld tid, det vil sige 37 timer om ugen. Jeg har skiftet §, så jeg ikke selv skal stå for aflønning af hjælper.

Jeg har nu bedt om at få sat hjælpen lidt ned, eftersom min mand har fået job nær hjemmet og derfor har bedre mulighed for at hjælpe mig herhjemmme.

Til dette har jeg fået at vide, at kommunen vil sætte mig helt ned til 20 timer, hvilket jeg synes er meget lidt. Jeg ville kunne leve med 25-30 timer om ugen. De begrunder den store nedsættelse med at jeg har en rask ægtefælde som skal klare alt praktisk. De siger at hvis han var alene med børnene (på 4 og 6 år) så skulle han selv stå med det hele.

Jeg synes dog ikke det kan være rimeligt at alt skal lægges over på ham.

Jeg har fået hjælpen, for at jeg kunne få et mere ligeværdigt liv og samtidig få den hvile jeg har brug for.

Fordi jeg selv har været ærlig om at jeg gerne ville sættes lidt ned i tid, skal jeg nu straffes med næsten ingen hjælp?

Udover at min mand har fået job tættere på vores hjem, er der ikke andet i min/vores situation der er ændret.

Svar

Jeg går ud fra, at den hjælp, som du er bevilget er efter lov om social service § 96, Borgerstyret Personlig Assistance. Jeg forstår, at du er arbejdsgiver, selv står for ansættelse af din hjælper/hjælpere og kommunen har tilbudt at udbetale lønudbetaling efter samme lovs § 96 stk. 4. Kommunen udmåler hjælpen.

Ved ændring af hjælpen skal udarbejdes en handleplan, jf. lov om social service § 141. Se også SM C-12-05.

Hjælpen er som sådan ikke afhængig af din mands transporttid til og fra arbejde. Der har formentligt også ved vurdering/bevilling af 37 timer om ugen været taget hensyn til, hvilke praktiske opgaver, der forventes af en ægtefælle.

Jeg går ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og lovhjemmel samt at du har fået fuld aktindsigt.

Det er svært for mig at vurdere dit behov for hjælp, men det kunne lyde som om det er vigtigt, at du gør dine behov konkret op. Har du på noget tidspunkt, for eksempel, udfyldt et samtaleskema, modtager du hjælp i henhold til lov om social service § 100 og er der her truffet afgørelse om hjælp til håndsrækninger?

Der bør ske en samlet vurdering af de støttemuligheder, der findes i lovgivningen.

Husk også, at du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse og at klagefristen i givet fald er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.