Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp 4

Spørgsmål

Min kone fik stillet MS-diagnose kort før årsskiftet. Både op til diagnosen og i perioden efter har hun været (og er stadig) meget plaget af en række forskellige symptomer, som betyder at hun har været sengeliggende det meste af tiden. På den baggrund har jeg temmelig travlt med at få hverdagen til at hænge sammen for familien, som også består af vores to børn på 10 og 15 år.

Jeg har for længst brugt hvad jeg havde til gode af ferie- og omsorgsdage med mere, så nu diskuterer jeg med min arbejdsgiver angående muligheden for at gå ned i tid. Er der mulighed for en eller anden form for kompensation fra det offentlige i denne situation og/eller er der mulighed for praktisk hjælp?

Svar

Som jeg forstår det, har du/I overhovedet ikke været i kontakt med jeres kommune endnu. Din kone får tilsyneladende ikke sygedagpenge/sygedagpengerefusion til arbejdsgiver, og der er så heller ikke i den forbindelse sket en opfølgning og helhedsorienteret vejledning (?). Er der heller ikke sket vejledning fra neurologisk afdeling, hvor jeg formoder, at din kone går til kontrol (?) Har I fået tilbud om psykologisk støtte via neurologisk afdeling/egen læge (?).

Du skal henvende dig til kommunen og bede om at tale med en handicaprådgiver/visitator med henblik på vurdering af personlig og praktisk hjælp samt anden form for støtte i hjemmet, så I kan få jeres familieliv til at hænge sammen på de præmisser som er p.t.

Det fremgår af § 81 i lov om social service, at "kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med indsatsen er, at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov m.m.".

I har mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor I bor, ligesom I også har mulighed for at tale med en af Scleroseforeningens psykologer. Navne og træffetider ses dels på hjemmesiden eller fås ved direkte kontakt til Scleroseforeningens kontor i Valby.