Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp 3

Spørgsmål

jeg er netop tilkendt personlig hjælp, efter § 95 i serviceloven. Dette betyder at min hustru bliver personlig hjælper 25 timer pr. uge. Min hustru har dog også netop fået timer som vikar i den lokale børnehave.

Mit spørgsmål er derfor som følger: Skal vi passe på at hun ikke overskrider 37 timer pr. uge - eller er det ligemeget hvor mange timer hun har - når hun samtidig er min personlige hjælper?

Vi kan godt planlægge vor egen situation - så der er en vis plads til begge dele.

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du har fået udmålt behov for personlig hjælp og pleje i henhold til § 95 stk. 2 i lov om social service med mere end 20 timer ugentligt og derfor får udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som du selv antager.

Det er således dig, der bestemmer hvem, der skal ansættes og du har funktion som arbejdsgiver for din hjælper. Det betyder derfor også, at du bestemmer, hvornår hjælperen arbejder (tidspunkter) og det er din vurdering om arbejdet udføres. Kommunen skal sørge for, at du får dækket de behov, som hjælpen dækker.

Du afgør som sådan ikke, hvad din hjælper arbejder med udover de timer, som vedkommende er ansat hos dig, blot arbejdet hos dig bliver passet.

Som følge heraf kan en hjælper godt have andet arbejde end hos dig. I skal være opmærksomme på, at der kan opstå forhold omkring sygemelding hos hjælper eller ledighed, som kan have konsekvenser for hjælperens forhold rent økonomisk i forhold til enten sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge. Din hjælper bør derfor i denne sammenhæng kontakte sit faglige forbund.