Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp

Spørgsmål

Jeg er en svært scleroseramt mand, der før har fået handicaphjælp af mine forældre, da jeg har et relativt stort behov for hjælp i hverdagen. Nu har jeg så fået en kæreste, og bruger meget af min tid sammen med hende. Men det gør desværre, at hun må overtage en del opgaver for mig, og kan derfor ikke have studiejob eller andet ved siden af, da det allerede overbebyrder hende. Hun er studerende.

Er der nogen måde hun kan få hjælp økonomisk/plejemæssigt fra kommunen, for at kompensere for det øget besvær hun har på grund af mit handicap?

Svar

Skal jeg forstå det sådan, at du ikke tidligere har modtaget nogen form for hjælp fra din kommune? Har dine forældre alene varetaget opgaverne uden anden form for støtte?

Du skal kontakte visitationen i din kommune, og bede om en vurdering af dine muligheder for støtte til personlig og praktisk bistand. Hvorvidt din kæreste så skal varetage nogle af opgaverne ved en ansættelse hos dig, må bero på en mere konkret vurdering, som visitatoren også er forpligtet til at vejlede om. Din kæreste er ikke forpligtet til at varetage personlig pleje, med mindre hun ønsker det. Hvis I bor sammen kan praktiske opgaver (rengøring, madlavning o.lign) blive betragtet som opgaver, som hun skal tage sig af.

Du har også mulighed for vejledning fra den socialrådgiver i Scleroseforeningen, som er tilknyttet det område, hvor du bor. Navn og telefontider kan du få oplyst ved at ringe til Scleroseforeningen tlf. 36 46 36 46.