Gå til hovedindhold

Personlig og praktisk hjælp

Spørgsmål
Vedrørende en privatansat hjemmehjælper.
Et ægtepar hvor hustruen har sclerose. Manden har hidtil været ansat 20 timer ugenlig som hjemmehjælp. Han er nu pensioneret - men arbejder freelance. Hans ansættelse er i samme forbindelse skåret ned til tre timer ugenlig, da han nu er mere hjemme.

Har I nogen erfaringer?
Svar
Jeg forstår spørgsmålet sådan, at den udmålte hjælp til hustruen er reduceret fra 20 timer ugentlig til 3 timer ugentlig.  

Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) bliver udmålt i forhold til hustruens behov og ikke i forhold til en hjælpers egen arbejdssituation. Parret bør bede om en ny vurdering/visitering med henblik på fastsættelse af nødvendig hjælp til hustruen.
Det er muligt for hustruen at pege på, hvem hun ønsker ansat til at varetage hjælpen. Lovgivningen har forskellige muligheder, som kommunen skal oplyse om betingelserne for i hver enkelt situation.  

Husk at afgørelser skal gives skriftligt, og at parret har ret til at få kopi af de sagsakter, som kommunen har.