Gå til hovedindhold

Personlig hjælper

Spørgsmål

Jeg er i dag indbefattet af hjælperordning §77, som vedrører ansættelse og administration af hjælpere, dog laver kommunen deres løn. Mit spørgsmål lyder: Hvad sker der den dag jeg ikke længere har kræfter til at køre det administrative selv (vagtskema, check af lønsedler, personalemøde osv.)?

Kan kommunen så fratage mig min hjælperordning eller kan det komme på tale, at dette overlades til et bureau, men at jeg fortsat har indflydelse på ansættelse af hjælpere?

Svar

Der skal ske løbende opfølgning af din sag om personlig hjælpeordning efter lov om social service § 96 (før 1.1.2007 § 77). Der er forskellige betingelser for denne ordning, blandt andet, at du som arbejdsgiver er i stand til at håndtere arbejdsgiverrollen. Hvis kommunen ved en opfølgning finder, at betingelserne ikke længere er opfyldt, skal kommunen vejlede dig om, hvilke muligheder, der så kan komme på tale.

Det fremgår af SM C-12-05 (kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside), at der skal udarbejdes en handleplan for den fremtidige indsats for en bruger, der ikke længere findes berettiget til personlig hjælpeordning. Reglerne om handleplaner fremgår af lov om social service § 141 og skal indeholde formål med indsats, hvilken indsats der er nødvendig, varighed og andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Husk, at du har ret til aktindsigt i din sag.