Gå til hovedindhold

Personlig hjælpeordning 4

Spørgsmål

Jeg har en mor som har sclerose, hvilket betyder at hun har en personlig hjælper. Mit spørgsmål går på, at i hendes hjælpers kontrakt står at man kan opsige hende, ved længere varrig sygdom. Min mors hjælper har nu været syg i 2 uger, var så på arbejde i 1 uge, men har nu været sygemeldt i 3 uger igen - altså har hun været syg i 5 ud af 6 uger. Kan vi opsige hende på denne baggrund?

Svar

Med hensyn til personlig hjælpeordning er et af kravene, at man kan varetage arbejdsgiverforpligtelser. Kommunen har en rådgivnings- og tilsynsforpligtelse og skal informere borgeren klart om rettigheder og forpligtelser i hjælpeordning. Det gælder her, at kommunen, som en del af rådgivningsforpligtelsen, skal instruere borgeren om, hvad det vil sige at være arbejdsgiver.

Såfremt man som arbejdsgiver ikke handler i forhold til de aftaler, som foreligger kan man i givet fald pådrage sig et erstatningsansvar. Derfor vil jeg anbefale din mor/dig om at orientere jer nærmere på Kommunernes Landsforenings hjemmeside, mere specifikt netop dette link: www.kl.dk/_bin/266536e2-51e8-488c-8108-77438798d0c9.pdf  - her ligger en vejledning om hjælpeordninger.

Kommunen vil også ud fra ansættelseskontrakten muligvis kunne vejlede din mor. Eventuelt kan FOA kontaktes.