Gå til hovedindhold

Personlig hjælp, praktisk hjælp, afløsning og aflastning

Spørgsmål

Jeg henvender mig fordi jeg undrer mig over følgende: Jeg har en moster som har schlerose. Hun har haft diagnosen i ca. 25 år og har heldigvis levet et langt godt liv, med masser af livsmod og energi. Hun er nu helt afhængig af hjælp: Hun har næsten ingen støttefunktion og kan ikke spise og drikke selv. Hun har en mand som hjæper hende med alt (toiletbesøg, bad, påklædning. spisning, holde telefonen osv.)

De er begge mellem 65 og 70 og bor langt ude på landet. De har 1,5 times hjælp til rengøring om ugen. De har nu haft besøg af to personer fra kommunen, fordi de ønskede sig en smule mere hjælp - 3 timer 2 formiddage om ugen - så min onkel har mulighed for at komme lidt ud af huset. Det var eventuelt også tænkt sådan at hjælperen måske kunne hjælpe med bad og påklædning (min onkel er opereret to gange for brokmog har derfor svært ved at skulle klare alting alene).

De fik at vide, at hvis de ikke kan klare at være hjemme, kan min onkel køre min moster ind til en anden by, hvor der er et plejehjem - der kan hun være de 2 formiddage om ugen, hvis min onkel vil "holde fri".

Kan det være rigtigt at de ikke kan få bevilget timer i hjemmet?

Jeg har undersøgt sagen lidt, og har læst noget vedrørende aflastning/afløsning, men hvad kunne, hvis dette overhovedet er en mlighed for min moster og onkel, for eksempel være en begrundelse for, at man kun vil tilbyde aflastning og ikke afløsning? Og hvis der for eksempel skal bevilges afløsning skal det så være til konkret definerede opgaver, eller kan det bare være til forfaldende arbejde, 3 timer en-to gange om ugen?

Svar

Din mosters mand er ikke forpligtet til at yde personlig pleje, hjælp til toiletbesøg og lignede. Din moster vil kunne få udmålt hjælp til personlig pleje, og skal således bede om en konkret visitation  af dette. Reglerne herom fremgår af § 83 i lov om social service. Kommunen skal, i henhold til lov om social service § 84, "tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne".

 

Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for hjemmet, for eksempel i form af tilbud om dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig. Nu ved jeg jo ikke om din moster har nødkald, men det var måske også en mulighed.

 

Din moster skal således bede om en skriftlig afgørelse med angivelse af begrundelse og klagevejledning. Jeg vil også lige gøre opmærksom på reglerne om ledsagelse efter lov om social service § 97. Jeg har forudsat, at din moster er under 67 år, hvilket vil betyde at hun derfor sandsynligvis vil kunne få bevilget ledsageordning med 15 timer pr. måned.

 

Din moster har ret til at have en bisidder med til møde med kommunen, hvilket måske ville det være en god idé.

 

Det er desværre ikke rigtig muligt for mig at svare mere konkret, da det beror på den aktuelle situation; for eksempel er der faldtendens, kan nødkald anvendes og lignende. Kommunen skal dog, komme med en begrundelse for deres afgørelse.

Jeg tænker, at din moster og onkel måske kunne bede om personlig pleje 2 x om ugen - det vil sige hjælp til bad, påklædning og morgenmad. I den periode, hvor hjælperen er i huset har din onkel så mulighed for at tage i byen og føle sig tryg, når der er personer hos din moster.

I forhold til hvordan hjælpen bevilges, så bevilges denne i ydelser og som sådan ikke i tid. Det betyder, at det
tager den tid, det tager - selvfølgelig har kommunen en ca. tidsramme for ydelserne af hensyn til den daglige arbejdsplanlægning.

I forbindelse med afgørelsen skal også oplyses om muligheden for at vælge en anden leverandør, end kommunen, samt bytte-ydelsen (fleksibel hjemmehjælp). Andre leverandører er godkendt af kommunen til at yde den samme hjælp som kommunens personale.

Jeg ved selvfølgelig ikke om det er nogen ide, men jeg nævner det, så det kan komme med i jeres overvejelser. Her tænker jeg dels på det tidspunkt, som hjælpen kan ydes og også muligheden for at din moster og onkel kan købe
andre ydelser i givet fald.

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man kan bytte for eksempel støvsugning med en gåtur. Hvis man ønsker at bytte imellem personlig pleje og praktisk hjælp forudsætter det, at man er tildelt begge ydelsesformer.

Socialministeriets vejledning nr. 2 af 5. december 2006 indeholder beskrivelse af de forskellige muligheder.

Husk, som også tidligere nævnt, at alle afgørelser skal foreligge skriftligt og indeholde begrundelse, lovhjemmel og klagevejledning.

Jeg håber, at der bliver fundet en god løsning for din moster og onkel.