Gå til hovedindhold

Personkreds

Spørgsmål

Hvis man er tildelt førtidspension efter de "gamle regler" - blev tilkendt min i år 2002 - kan man så søge en §100 (merudgifter)?

Svar

Når du modtager pension efter reglerne før 1.1.2003, har du ikke mulighed for at søge merudgiftsydelse med mindre du er bevilget borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96. Jeg går ud fra, at du er bekendt med reglerne om helbredstillæg/personlige tillæg, i modsat fald kan du kontakte din kommune for nærmere vejledning.