Personkreds
d. 11 september 2011

Jeg er 68 år og folkepensionist. Jeg har en BPA-ordning §96 og har haft den siden 2008, kommunen mener ikke at jeg er berettiget til kompensation for merudgifter §100.

På Scleroseforeningens hjemmeside – under overskriften Merudgifter pga. handikap – har jeg fundet, at personer der er bevilget BPA er berettiget til kompensation. 

Hvem har ret kommunen eller Scleroseforeningen?

Som det fremgår af hjemmesiden er personer mellem 18 - 65 år omfattet. Personer, som venter med deres folkepension, har mulighed for at bevare merudgiftsydelse længere. Som tidligere førtidspensionist har man ikke mulighed for at få opsat sin folkepension og derfor er aldersgrænsen gældende. Kommunen har derfor desværre ret.

Jeg kan forstå, at hjemmesiden kan give mulighed for misforståelse, hvorfor jeg vil kigge på, hvordan teksten kan formuleres, så misforståelser undgås.

Skrevet d. 11 september 2011