Gå til hovedindhold

Pension i udlandet

Spørgsmål
Jeg har fået  tildelt førtidspension i juni 2011, jeg er gift og har 3 børn.
For 2 år siden rejste min familie tilbage til Irak, så nu bor jeg alene. 

Nu vil jeg gerne spørge om, hvis jeg flytter tilbage til Irak og ikke kommer tilbage til danmark, hvor mange penge kan jeg få udbetalt om måneden i pension?
Svar
Reglerne om pension i udlandet fremgår her
https://www.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/pension/udland-og-pension/folke-og-foertidspension-til-udlandet/Sider/soeg-om-at-faa-pension-med-til-udlandet.aspx?KommuneId=#RichHtmlField2Bookmark9   

Du vil være nødt til at kontakte din kommune for nærmere vejledning, og du skal samtidig være opmærksom på, at du har oplysningspligt, såfremt du tager længerevarende ophold i udlandet.