Gå til hovedindhold

Pengedonation til operation

Spørgsmål
Hvis man ønsker at donere et beløb til operation til en enkeltperson, hvorledes ser beskatning og fradragsretten så ud for henholdsvis giver og modtager?

Gør det nogen forskel om giver er et firma eller en privatperson.
Svar
Der er ikke fradragsret for gaver til enkeltpersoner, uanset om giver er en person eller en virksomhed. Det har ingen betydning, om gaven skal bruges til en operation eller noget andet.  

Gaveafgiftens størrelse afhænger af relationen mellem giver og modtager.  

En person kan årligt give en afgiftsfri gave på op til 58.700 kr. til vedkommendes:  

a) afkom, stedbarn og deres afkom
b) afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
c) forældre
d) personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, personer der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
e) plejebørn der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
f) stedforældre og bedsteforældre.  

En person kan årligt give en afgiftsfri gave på op til 20.500 kr. til et svigerbarn.  

Hvis en gave til stedforældre eller bedsteforældre overstiger 58.700 kr. årligt, skal der betales gaveafgift med 36,25%.
Hvis en gave til et svigerbarn overstiger 20.500 kr. årligt, skal der betales gaveafgift med 15%.
Hvis en gave til de øvrige nævnte personer overstiger 58.700 kr. årligt, skal der betales gaveafgift med 15%.  

Gaver mellem ægtefæller er helt fri for afgift men kræver oprettelse af ægtepagt.  

Gaver til alle andre personer end de nævnte beskattes med almindelig indkomstskat hos modtageren.