Gå til hovedindhold

Parkeringskort

Spørgsmål

Hvor skal jeg henvende mig politi eller læge vedrørende handicap parkeringskort? Jeg er enlig og har MS - hverken bil eller kørekort - men det ville være dejligt når andre kører mig, at vi kan parkere på handicap P-plads. Jeg har fået bevilget hjælper, hvor det også ville være skønt.

Svar

Ansøgningsskemaet og yderligere oplysninger finder du her på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. 

Det er en betingelse, at du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør dine muligheder for at færdes. Det er muligt at få parkeringskort, også selvom man ikke selv har bil. Her er det så også vigtigt at lægge vægt på, at du fx ikke kan klare at "blive sat af" og vente på, at din hjælper/ledsager kommer tilbage.

Nu ved jeg jo ikke om du er godkendt til handicapkørsel, men i givet fald skal du medsende en kopi af godkendelsen sammen med ansøgningen om parkeringskort. Hvis du er godkendt til handicapkørsel behøver du ikke få udfyldt lægeerklæringen. Evt. udgift til lægeerklæringen skal du selv betale.

Prisen på parkeringskort er 425 kr.

Jeg vil samtidig gøre dig opmærksom på muligheden for at søge et ledsagekort, som søges samme sted. Prisen på ledsagekort er 200 kr.