Gå til hovedindhold

Parkeringskort

Spørgsmål

Jeg lider af progressiv sclerose og er efterhånden gangbesværet. Er det muligt at få udstedt et parkeringskort fra DH, til min mands bil, da jeg har brug for hans hjælp, til at blive kørt til behandlinger hos læge, tandlæge og i forbindelse med daglige indkøb? Da jeg bor meget tæt på Herlev Hospital er der ofte umuligt at parkere i nærheden af min bopæl, og derfor vil jeg meget gerne have en reserveret handikap-p-plads. Hvad skal jeg gøre for at få en sådan?

Svar

Vedr. parkeringskort er det personligt til dig - og ikke til nogen bestemt bil. Du kan hente ansøgningsskema her Ansøgning om handicapparkeringskort

Vedr. personlig handicapparkeringsplads fremgår reglerne af færdselslovens § 92  Retsinformations hjemmeside
§ 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed for en privat fællesvej omfattet af afsnit III i lov om private fællesveje, jf. lovens § 3, stk. 1 og 2, med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om
1) parkering og standsning,
2) etablering af fodgængerfelter og
3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.
Stk. 2. Vejbestyrelsen kan endvidere efter stk. 1 træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på anden tilsvarende måde.
Stk. 3. Når særligt tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.

Bemærk specielt stk. 3. Henvendelse skal ske til Teknisk Forvaltning i din kommune. Du skal regne med, at du i givet fald selv kan komme til at betale for etablering af handicappladsen.