Gå til hovedindhold

Overgangsregel

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende overgang til folkepension, da jeg synes, at jeg er kommet i en uretfærdig overgang:

Jeg fik tilkendt højeste førtidspension i 2001, men efter et langt sagsforløb, fik jeg det først fra 01-01-2002 - netop denne dato er årsagen til, at jeg mistede min førtidspension i 2 år mere (økomomisk betyder det ca.130.000 kr. før skat).

Mit spørgsmål er nu: Mener du, at chancerne for at få førtidspensionen forlænget i 2 år mere, kunne være til stede?

Svar

Jeg forstår godt din frustration. I den her situation, er det tilkendelsesdatoen, der er afgørende.

Jeg forstår, at din pension er tilkendt pr. 1.1.2002 og må derfor tage som udgangspunkt, at datoen er korrekt. Reglerne fremgår af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 65 stk. 4:

"Personer, der er omfattet af stk. 3, som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før 1.1.2002 og som umiddelbart inden det fyldte 65. år modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb bevarer fortsat disse tillæg som 65- og 66-årige".