Organdonation 2
d. 2 januar 2011

Jeg vil gerne tage stilling til, om jeg vil være organdonor og udfylde donorkort. Jeg er imidlertid i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kan være donor, når jeg har sclerose og får medicin (Rebif 44 og medrol)?

Det samme spørgsmål gælder med hensyn til bloddonation?

Spørgsmål vedrørende organdonation kan rettes til Donorregistret på telefon 35 45 52 69.

Skrevet d. 2 januar 2011