Gå til hovedindhold

Opsigelse

Spørgsmål
Jeg fik konstateret sklerose i august 2008. Min status i dag er, at jeg igen er kommet på fuldtid.

Min arbejdsplads har været forstående overfor min situation. Min nye chef mener imidlertid ikke, at jeg udfører mit arbejde godt nok og har derfor bedt mig om at søge en anden stilling. Hvis dette ikke muligt for mig, er der ingen anden udvej end en afskedigelse.

Mine spørgsmål til dig er, hvad jeg har af rettigheder: Gælder der andre regler for mig, når nu jeg har sclerose? Skal min arbejdsplads finde en stilling til mig internt? Hører sagen under diskrimination eller funktionærloven?
Svar
Det lyder som en meget ubehagelig situation for dig. En arbejdsgiver skal have en saglig grund til opsigelse.
Det fremgår ikke helt om jeres samtale skal betragtes som en "advarsel". Foreligger der et referat fra jeres samtale?

Jeg vil anbefale dig i første omgang at orientere dig nærmere på: https://www.borger.dk/Emner/arbejde-dagpenge-orlov/ansaettelsesforhold/Sider/hvis-du-bliver-fyret.aspx.
Herudover vil jeg anbefale dig at kontakte din faglige organisation, der vil kunne vejlede dig.

Hvorvidt du kan være berettiget til støttemuligheder på arbejdspladsen, kan jeg på det foreliggende, ikke udtale mig om. Jeg vil derfor anbefale dig, at læse Scleroseforeningens faktasider, som du finder under "Livet med sclerose". Her finder du reglerne om aftale efter sygedagpengeloven § 56, fleksjob m.m.