Gå til hovedindhold

Oprettelse

Spørgsmål
Min arbejdsgiver er indforstået med at "finde arbejde" til et flexjob, hvorfor jeg har kontaktet kommunen med henblik herpå. Som udgangspunkt ville jeg blive lykkelig over at gå ned fra 8 til 6 timer dagligt. Så tror jeg på, at jeg vil kunne hænge sammen - også når jeg kommer hjem.

Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt der er krav om, at man som minimum skal gå ned på halv tid? Som jeg læser paragrafferne, så får arbejdsgiver enten 50% eller 2/3 lønrefusion? Betyder det, at jeg "kun" må arbejde 18,5 timer om ugen?

Herudover vil jeg også gerne høre om en anden ting: Hvis/når flexjobbet bliver en realitet, har jeg så nogen glæde af at være medlem af en A-kasse/fagforening, eller kan jeg spare de penge?
Svar
Betingelserne for fleksjob er, at man ikke kan opnå eller fastholde arbejde på normale vilkår. Kommunen skal forinden godkendelse til fleksjob vurdere om der er andre muligheder for fastholdelse på normale vilkår. Kriterierne for godkendelse til fleksjob er beskrevet i pjecen , som kan hentes på Det Centrale Handicapråds hjemmeside www.dch.dk.

Kommunen vurderer din arbejdsevne ud fra en samlet beskrivelse og vurdering af dine faglige og personlige resurser. Der udarbejdes en resurseprofil.

Løntilskud med 50% skal ikke direkte sammenlignes med en nedsat arbejdstid med 50%, da der også er andre faktorer end nedsat tid, der lægges vægt på i forbindelse med vurdering af arbejdsevnen.

Når man er visiteret til fleksjob skal man ikke længere være medlem af en A-kasse, da betingelserne for udbetaling af understøttelse kræver, at man står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og det ikke er gældende for personer i fleksjob. Ved ledighed fra fleksjob udbetales ledighedsydelse fra kommunen.

Efter visitering til fleksjob tilmelder kommunen personen til fleksydelsesordningen, der er efterlønsordningen for personer i fleksjob.

Hvorvidt man ønsker fortsat medlemskab af den faglige organisation, er op til den enkelte. Rigtig mange fortsætter deres medlemskab. I givet fald vil jeg anbefale dig at kontakte din faglige organisation direkte med hensyn til vejledning herom.