Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - tilbagebetaling af for meget udbetalt pension

Spørgsmål
Jeg har i 2009 og 2010 modtaget for meget i social pension fra kommunen, da min tidligere arbejdsgiver åbenbart ikke har registreret min tjenestemandspension korrekt hos kommunen.
Selv har jeg ikke været opmærksom på dette forhold p.g.a. mange andre bekymringer omkring min sygdom.

Kommunen kræver nu pengene tilbage 55.500 kr., hvilket bliver lidt hårdt at efterkomme.

Hvad anbefaler du?
Skal jeg prøve på at få et afslag på beløbet eller er der ingen anden udvej end at få en afdragsordning?

I pensionsloven står der noget om tilbagebetaling, kan jeg anvende den paragraf her?
Tilbagebetaling af pension, lovens § 42, Kapitel 35 ”230.
Pension er en aktuel forsørgelsesydelse bestemt til at dække almindelige leveomkostninger, og kan derfor lige som andre sociale ydelser som hovedregel ikke kræves tilbagebetalt. ”

Sagsbehandleren skriver: Vi kan aftale at du kommer til et møde eller jeg kan sende dig en regning på beløbet, hvor du så skal aftale en afdragsordning med opkrævningen – dette vil nok blive fremgangsmåden under alle omstændigheder. Jeg er ked af at dette er faldet så uheldigt ud, men som sagt har borgeren pligt til at underrette kommunen om de økonomiske forhold i henhold til Retssikerhedsloven § 11, stk. 2.
Svar
Som du selv er inde på har du oplysningspligt og det fremgår af pensionsmeddelelsen. Du har pligt til at gennemgå meddelelse og give besked såfremt der er ændringer.  

Jeg er helt klar over, at når der er rigtig meget at forholde sig til, er det ikke lige der opmærksomheden er. Det ændrer dog desværre ikke på tilbagebetalingspligten. Der er derfor ikke anden mulighed end at finde en rimelig afdragsordning. Vær opmærksom på, at der jo også er tilbageholdt skat i beløbet, som også skal reguleres. Din kommune skal ligeledes vejlede dig om det.