Gå til hovedindhold

Oplysningspligt

Spørgsmål
Jeg modtager førtidspension (efter 1. januar 2003), og er klar over min oplysningspligt for indkomst udover pensionen samt beløbsgrænsen på godt 69.000 kr. i 2012 for træk i pensionen.
Jeg er imidlertid kommet i tvivl om der ved indkomst udover førtidspension er tale om indkomst i skattemæssig forstand, altså hvor skattepligtig indkomst dækker over både egentlig lønindkomst og gaver fra en ikke-nærtstående person. Eller er der i forbindelse med førtidspension alene tale om oplysningspligt i forhold til egentlig lønindkomst?
Svar
Du har oplysningspligt vedr. indtægter (personlig indtægt, kapitalindkomst, aktieindkomst, vederlag o.lign). Som jeg opfatter gavebeløb, beskattes disse (i givet fald de skal beskattes) med en gaveafgift.   

Jeg er umiddelbart af den opfattelse, at det her alene handler om beskatning og ikke en løbende indtægt. Jeg vil dog anbefale dig - under alle omstændigheder at kontakte din kommune, så der ikke foreligger nogen form for misforståelse.