Gå til hovedindhold

Oplysning til arbejdsgiver ved diagnose

Spørgsmål

Jeg har netop fået diagnosen MS og er mildest talt lidt "granat-chokeret", også selvom jeg i mit arbejdsliv er vant til lidt af hvert.
Mit spørgsmål har med anmeldelse af "kritisk sygdom" at gøre. Jeg har endnu ikke meddelt min arbejdsgiver at jeg har MS, og har formået at passe mit job uden sygemelding indtil nu. Min forsikring - kritisk sygdom - er en del af den arbejdsgiverordning, som jeg er med i som tjenestemand.

Spørgsmålet er så om jeg kan anmelde min sygdom udenom arbejdsgiver, eller skal anmelde det hos ham, og dermed måske også indgå i samtale/ordning om at få en anden funktion end den nuværende. Ved gennemlæsning af anmeldelsesdokument er jeg ikke helt klar over, hvad jeg skal. Min læge siger at han har alle de nødvendige diagnose former til rådighed, så jeg faktisk kunne anmelde uden at inddrage arbejdsgiver.

Andet spørgsmål er om jeg skal meddele arbejdsgiver min sygdom, når jeg er tjenestemand?

Svar

Om du ønsker at involvere din arbejdsgiver i din situation og sygdom, er egentlig op til dig selv i forhold til din forsikring. Som du selv nævner det, kan du sagtens ansøge om udbetaling af kritisk sygdoms forsikring uden om din arbejdsgiver.

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du i øjeblikket arbejder indenfor dit fag.
Forholder det sig sådan, mener jeg, at du i sin tid har underskrevet en helbredserklæring, måske er du også blevet undersøgt af din læge, og på det tidspunkt har der ikke været helbredsmæssige forhold, som har været til hinder for dit job. Jeg ved ikke konkret, men tror også, at du har underskrevet en erklæring om pligt til oplysning ved helbredsmæssige forhold, der kan være til hinder for at du kan udføre dit job. Jeg vil derfor anbefale dig at se, hvilke aftaler der gør sig gældende.

Hvis det ikke er tilfældet forholder det sig som udgangspunkt sådan, at hvis sygdommen påvirker din arbejdsindsats, herunder betyder ekstra fravær i forbindelse med hospitalstjek, bør du informere din arbejdsgiver og eventuelt i samspil med denne undersøge mulighederne for hel eller delvis lønrefusion fra de sociale myndigheder.  Her tænker jeg på mulighed for § 56 aftale (sygedagpengeloven).

Arbejdsgiveren skal behandle sin viden om din sygdom med diskretion. I forlængelse heraf gælder det også , at det er dit anliggende og din afgørelse om kolleger, kunder med flere skal informeres. På mange arbejdspladser har man formuleret en decideret sygdomspolitik, hvor der er aftalt retningslinier for sådanne situationer.