Gå til hovedindhold

Ophør på grund af alder

Spørgsmål

Jeg fylder 65 år i juni 2010 og har indtil da haft betalt transport (taxa) til fysioterapeut, ridefysioterapi, tandlæge, læge og min arbejdsplads (når jeg har skule til møde derude) samt fodterapeut.

Jeg har fået at vide, at alt dette bortfalder når jeg fylder 65 år.

Jeg har mere end det beløb i banken, for at kunne blive i huset, som udløser tilskud efter 65 år. Efter 65 år forsætter jeg med at arbejde ca. 12 timer, også selv om jeg ikke kan være i flexjob mere.

Min mand er meget syg af kræft og jeg er ikke selv i stand til at køre bil, så jeg vil ikke få råd til at vedligeholde min tilbageværende gangfunktion - så hvad gør jeg?

Er der virkelig ingen muligheder for betalt tranport, til andet end lægen?

Svar

&#160

Dækning af merudgifter efter lov om social service § 100 ophører ved 65 år og ret til folkepension. Det fremgår af vejledningen, at kommunen er forpligtet til at foretage en grundig vejledning af personer, der mister merudgiftsydelse ved 65 år. Både den fremtidige økonomi og behov for praktisk og personlig hjælp skal drøftes.

Du skriver, at du begrundet i andre indtægter udover pensionen ikke vil være berettiget til personlige tillæg. Nu ved jeg jo ikke om det svar, som du har fået, udelukkende er begrundet i den personlige tillægsprocent eller efter en konkret vurdering.

Kommunen kan efter ansøgning træffe afgørelse om et personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillæggets størrelse er ikke afhængigt af den personlige tillægsprocent. Reglerne fremgår af lov om social pension § 14 stk. 1 samt folkepensionsvejledningen (vejl. 53 af 31.8.2007) pkt. 77.

Du skal være opmærksom på mulighed for ledsageordning efter lov om social service § 97. Denne skal søges inden 67 år. Du kan orientere dig nærmere om betingelserne under "Livet med sclerose". 

Muligheden for støtte til individuel befordring efter lov om social service § 117 skal også undersøges. Det er dog op til den enkelte kommune at afgøre dette og der er ingen klagemulighed.

Herudover skal mulighed for Trafikselskabernes handicapkørsel vurderes. Denne ordning kan dog ikke anvendes til befordring til behandling.