Gå til hovedindhold

Ophold i udlandet

Spørgsmål
"Orlov" under Fleksjob? Jeg er pt. i arbejdsprøvning på en skole med udsigt til ansøgning om fleksjob. Min private situation er dog, at min kæreste bor i Spanien, hvorfor et længere ophold i Spanien er en mulighed, jeg overvejer stærkt.

Mine spørgsmål er derfor:

Kan man beholde sin ret til fleksjob efter et længere ophold i udlandet? F.eks. efter 3 mdr., 6 mdr., 1 år? F.eks. kan man på dagpenge tage 3 mdr. til udlandet (jeg er medlem af fagforening og A-kasse) - har fleksjobbere også den rettighed?

Skal jeg så i givet fald have været i et fleksjob, inden jeg så at sige kan tage orlov? Eller kan jeg få tildelt fleksjob, tage de 3 mdr. til Spanien på dagpenge og så komme tilbage til DK og søge job fortsat på fleksvilkår?

Jeg er bosat i Københavns kommune, og når vi skal bo sammen i DK bliver det i samme kommune - har det evt. en afgørende betydning?
Svar

Det er en betingelser for ydelser efter aktivloven, at man opholder sig her i landet.  Ledighedsydelse - som er understøttelse for personer visiteret til fleksjob - kan ikke medtages til udlandet. Vælger du efter visitering til fleksjob (og med udbetaling af ledighedsydelse) at tage til udlandet stopper din udbetaling. Ved tilbagevenden til landet vil du ikke opfylde betingelserne for ledighedsydelse - men muligvis/formentlig betingelserne for kontanthjælp (alt afhængig af formue og evt. andre indkomster). Ved tilbagevenden vil ske ny vurdering af berettigelse til fleksjob, men vil ikke automatisk udløse udbetaling af ledighedsydelse.

 

Jeg vil derfor anbefale dig at søge meget konkret vejledning både i din kommune - og hvis du ikke visiteres til fleksjob  evt. at søge vejledning i dit faglige forbund samt A-kasse (alt afhængig af, hvorvidt du måtte opfylde A-kassens krav om understøttelse).