Gå til hovedindhold

Opgørelse af dødsbo

Spørgsmål
Min mor døde for 9 måneder siden. Hun sad i uskiftet bo efter min far - som døde i 1998.
Jeg er enearving. Mine to børn har fået udbetalt et lille beløb efter bestemmelse i mors testamente.

Min mor havde bedt en bekendt - som er advokat - stå for boopgørelsen, hvilket også står i testamentet. Jeg har set et svar fra den 12. januar 2009, hvor det fremgår at der er dobbelt fradrag før arveafgiften beregnes, når afdøde har siddet i uskiftet bo.
Gælder denne regel stadig?

Der er i boet ikke fast ejendom eller andre bindinger. Hvor lang tid er det rimeligt at advokaten bruger til en sådan almindelig opgørelse?
Advokaten hævder, at skifteretten skal behandle sagen 2 gange, og at SKAT skal bruge flere måneder på at beregne afgiften.
Svar
Der er ganske rigtigt et dobbelt bundfradrag ved beregning af boafgift, hvis afdøde har siddet i uskiftet bo, og hvis ikke bundfradraget er blevet "brugt op" ved arveforskud eller lignende.  

Det er desværre ikke usædvanligt, at det tager 9-12 måneder at gøre et dødsbo færdigt. Der skal udstedes et såkaldt proklama, som opfordrer kreditorer til at melde sig med deres krav. Fristen for kreditorerne er 8 uger. Hertil kommer, at når advokaten har lavet den afsluttende boopgørelse, så skal den godkendes af skifteretten og SKAT, og de har hver 3 måneder. Samlet set går der altså 8 måneder, uden at advokaten kan gøre noget ved det, og hvis han bare skal have en smule tid til at ekspedere resten af sagen - og lave boopgørelsen - så kommer man hurtigt op på et lille år. Jeg forstår godt, at ventetiden er frustrerende, men det behøver altså ikke være advokatens skyld.  

Jeg vil foreslå, at du spørger ham, hvornår han forventer at indlevere boopgørelse til skifteretten - eller hvornår han har gjort det. Fra den dato kan du regne med, at der går maksimalt 6 måneder.