Gå til hovedindhold

Opgørelse af beløb

Spørgsmål

I forbindelse med at jeg, i en årrække, har modtaget §100 merudgifter og denne bevilling skal fornyes, skal jeg udfærdige et nyt skema over disse "ekstra" udgifter.

Kan I fortælle mig, om og i givet fald på hvilken måde disse udgifter skal dokumenteres? Kan jeg nogen steder finde frem til fastsatte beløb, for såkaldte håndsrækninger? Skal jeg på apoteket og få en oversigt over købt medicin? Skal der vedlægges kvitteringer for indkøb, af for eksempel hygiejneartikler i forbindelse med inkontinens?

Det forekommer mig lidt uklart, hvorledes denne nye ansøgning skal udfærdiges, så jeg ville være glad for jeres hjælp.

Svar

Der skal ske opfølgning på ansøgning om dækning af merudgifter, i henhold til lov om social service, mindst 1 gang årligt.

Du skal i den forbindelse gøre dine udgifter op. Udgifter til håndsrækninger er individuelle fra person til person og beror på en konkret vurdering. Håndsrækninger kan jo enten være beløb til betaling til andre for udførte opgaver, eller for eksempel betaling efter regning (ved vinduespudsning elller lignende). Du skal derfor redegøre for de udgifter, der konkret er bevilget til dig og som du har behov for, på grund af din funktionsnedsættelse.

Medicin dokumenteres enten ved dokumentation fra apoteket eller du kan via internettet - medicinprofilen - dokumentere dine nødvendige indkøb.

Du nævner hygiejneartikler på grund af inkontinens. Jeg går ud fra, at du får dækket behov for bleer som hjælpemiddel? Hvis det drejer sig om udgift til ekstra vask skal du oplyse, for eksempel hvor mange gange du har behov for at vaske tøj. Kommunen vil da, som udgangspunkt, sætte det i forhold til hvad andre (familier/enlige) normalt har af behov og da ad denne vej opgøre udgift til strøm, vand, vaskepulver og lignende.

Jo mere konkret du er i din opgørelse, jo nemmere er det at beregne beløbet.