Gå til hovedindhold

Opgørelse

Spørgsmål
Vi har en invalidebil og anvender § 9D i forhold til befordringsfradrag (afskrivning og benzin, da kommunen giver tilskud til forsikring og reperation). Spørgsmålet er, om vi samtidig kan anvende det almindelige befordringsfradrag når man har over 24 km til arbejde?

Der står , så vi er lidt usikre på om vi har både det befordringsfradrag og heri kan lægge § 9D oveni?
Svar
Har man særlige udgifter som følge af invaliditet eller kronisk sygdom til befordring mellem hjem og arbejdsplads, finder reglerne i Ligningslovens § 9C ikke anvendelse (almindeligt fradrag efter 24 km).

Her er det så, at man har mulighed for at anvende det særlige befordringsfradrag efter Ligningslovens § 9D og dermed fratrække sine faktiske befordringsudgifter efter reduktion med et bundfradrag.

Der er to muligheder for opgørelse af fradraget, som du også er opmærksom på, kan jeg se.

Man kan således kun gøre brug af én af fradragsmulighederne.