Gå til hovedindhold

Opfølgning 2

Spørgsmål

Hvert år den 1. juni tilbageholder kommunen mine merudgifter på 3000 kr. Sidste år var det 2 måneder, og først da jeg ringede til Scleroseforeningen, og fik tilsendt et brev med love, som jeg sendte videre til kommunen, fik jeg pengene.

At der i de pågældende love stod, at de ikke måtte tilbageholde pengene, glemmer de tilsyneladende hvert år.

Jeg har igen i år sendt en sandsynliggørelse, af mine merudgifter, men kommunen holder, som sædvanlig, på pengene - hvad gør jeg så?

Svar

Ja det er jo beklageligt, at kommunen gentagne gange stopper udbetalingen uretmæssigt. Der er ikke ændringer siden sidst, det fremgår af vejledning om særlig støtte til voksne - vejledning nr. 5 til serviceloven af 5/12 2006 pkt. 36 vedrørende genvurdering, regulering og opfølgning.

Du kan henvende dig til kommunen med mit svar og fastholde, at "udbetaling af ydelsen fortsætter indtil der eventuelt er truffet afgørelse om frakendelse af merudgiftsydelsen". Der skal træffes en konkret afgørelse, såfremt ydelsen skal bortfalde.

Såfremt du ikke kan få kontakt med din sagsbehandler, må du eventuelt prøve lederen af afdelingen.