Gå til hovedindhold

Opfølgning

Spørgsmål
Jeg arbejder som elektriker, men er i flexjob da jeg har en dårlig ryg samt slidgigt i samme. Jeg arbejder 22 timer om ugen.

Jeg er nu meget nervøs for, om de kan tage flexjobbet fra mig, på grund af at jeg har fået diagnosen sclerose? Jeg er 48 år og kan ikke se mig selv som arbejdsløs. Jeg elsker mit job og glæder mig til at kunne starte igen (er for tiden sygemeldt).

I en tid hvor mange tanker flyver rundt i hovedet på mig, håber jeg at I kan hjælpe mig med at afklare hvordan min fremtidige jobsituation ser ud.
Svar
Jeg kan forstå på dit spørgsmål, at du i øjeblikket er sygemeldt fra dit fleksjob. Jeg forstår det også sådan, at du har fået fleksjob fordi dine problemer med din ryg ikke længere gav dig mulighed for at arbejde som elektriker på almindelige vilkår. Jeg går ud fra, at du er i kontakt med din kommune i forbindelse med opfølgning på din sygemelding, og at din sagsbehandler sammen med dig vurderer dine fremtidige muligheder.

Såfremt du fortsat er i stand til at komme tilbage til dit fleksjob, kan jeg ikke se, hvorfor kommunen skulle træffe anden afgørelse.

Jeg kan ikke ud af dit spørgsmål se hvor meget kommunen yder i tilskud til dit nuværende fleksjob, men vil gøre opmærksom på, at det maximale tilskud er 2/3 af fagets minimalløn, men der er mulighed for også at yde personlig assistance i jobbet. Se nærmere herom på: http://www.ams.dk/Reformer-og-indsatser/Indsatser/Handicap/Brugen-af-de-handicap-kompenserende-ordn/Personlig-assistance.aspx?sc_lang=da.

Der bør løbende ske vurdering af din arbejdsevne og opdatering af din resurseprofil, med henblik på mulighederne for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.