Gå til hovedindhold

Omregning

Spørgsmål

Jeg har modtaget et brev fra kommunen i dag med henvisning til BEK nr. 1434 af 23/12/2012, at §100 fra og med 1. maj 2013 skal reguleres til nærmeste 100 kr, således at hvis vi fx. har udgifter for 876 kr, så rundes det op til 900 kr. Der understreges at der er tale om en regulering af min udbetaling og ikke en revurdering af min bevilling. Dog vil de, i de sager, hvor det er tid til en revurdering foretage revurdering.

Hvad mener de med tid til? Skal den ordning, med at §100 ikke skal tages op hvert år ikke gælde mere? Jeg mener at have læst, at den nye beregningsmetode, først skal træde i kraft fra 1. januar 2014. Er dette korrekt forstået? Den spare manøvre, som kommunen laver her, er den ikke i strid med reglerne, hvis ændringerne først skal træde i kraft pr 1. jan 2014?

Svar

Bekendtgørelse nr. 1434 af 23.12.2012 ophæver den tidligere bekendtgørelse. Så det er korrekt nok, at merudgiftsydelsen nu skal reguleres. Kommunen har, som jeg forstår dit spørgsmål,  taget udgangspunkt i de udgifter, som er sandsynliggjort i din sag, og har ikke fundet anledning til yderligere gennemgang af udgifterne.

For personer, der ikke indenfor det seneste år har fået gennemgået deres merudgifter, er det ikke nødvendigt med en revurdering (ny vurdering) af udgifterne, derfor den formulering.

Det fremgår af bekendtgørelsen om omregning:
Omberegning

§ 8. Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.

Det betyder, der vil ske vurdering efter et år fra seneste fastsættelse.

Omregning af merudgiftsydelsen skal senest ske pr. 1.1.2014, så det er korrekt nok, at kommunen på nuværende tidspunkt tager din sag op.