Gå til hovedindhold

Ombygning, uenighed med kommunen

Spørgsmål
Jeg har nogle spørgsmål omkring ombygning, for en person som har mistet evnen til at gå. Den scleroseramte det drejer sig om, står i den situation at der er brug for tilbygning af et nyt soveværelse, ligesom der er behov for ændring af bad og toilet.

Problemet er at kommunen, som der er blevet anmodet om hjælp fra, absolut ikke er enig omkring størrelser eller hvordan det skal foregå.

For eksempel menes der, i forbindelse med tilbygningen af soveværelset, at det er helt i orden at rive et overdækket areal ned, samt blokere adgang til et nuværende udhus, brugt til opbevaring af ting, samt redskabsskur og træskur om vinteren.

Med hensyn til toilet, menes der at der ikke er lovgivet omkring lift og at nuværende toilet skal rives ned og ombygges, hvilket betyder at der blandt andet blokeres adgang til en udestue. Ydmere bliver toilettet bygget direkte til den handicappedes behov, og nuværende beboers behov bliver ignoreret fuldstændig.

Slutteligt bliver badet lavet sådan at når der bliver taget et brusebad, vil hele gulvet være et stort vådt område.

Spørgsmålet lyder: Hvad er der af regler med hensyn til tilbygning omkring toilet, samt tilbygning generelt? Kan kommunen virkelig tillade sig og blokere adgang til redskabsskur og udestue, eller tage en del af et udhus, og så ikke reparere tagkonstruktion på dette?
Svar
Tak for spørgsmålet vedrørende en formodentlig ombygning i egne bolig i henhold til Servicelovens § 116.

Der findes ingen regler om den fysiske indretning. En fysisk ombygning skal planlægges og udføres efter at kommunens ergoterapeut eller anden kommunal person har udarbejdet en aktivitets- og funktionsanalyse på den person, som har behov for ombygningen, men ombygningen skal også udføres under hensyntagen til boligens øvrige beboere.

Beskrivelsen af den påtænkte ombygning lyder ikke rimelig. Send mig en kopi af eksisterende forhold og en kopi af komunens forslag. Herefter vil jeg kunne udarbejde en konkret vurdering af det påtænkte projekt.