Gå til hovedindhold

Økonomisk hjælp til tandbehandling

Spørgsmål
Jeg er en kvinde alene med 2 børn og pt. på kontanthjælp, indtil min ansøgning om førtidspension forhåbentlig går igennem. 
Jeg har fået af vide at patienter med et dårligt tandsæt - mit tilfælde er underbid, og såkaldte troldtænder og manglende tænder bl.a. på grund af at nogle er fjernet efter tandrodsbetændelse, og andre aldrig er kommet frem - kan behandles på sygesikringens regning på Rigshospitalet eller Næstved tandklinik, er dette sandt?

Jeg vil jo aldrig kunne skaffe de penge selv, og desuden har jeg fået af vide at sclerose patienter skal indlægges for sådan et stort indgreb, da der skal holdes ekstra øje med vores helbred. Min læge støtter mig, og det gør min tandlæge også.
Hvor står jeg, kan det lade sig gøre at f.eks. Rigshospitalet overtager min behandling 100%?
Svar
Generelt er det sådan, at hvis man har manglende anlæg af tænder, der enten er meget skæmmende kosmetisk eller nedsætter funktionen af tandsættet væsentlig, så kan man få tilskud til at få lavet erstatninger for disse. Hvis man har et underbid, der belaster funktionen af ens tænder, har man hvis det kan lade sig gøre, også en mulighed for at få dette rettet ved en operation. Dette foretages som regel på Rigshospitalet. Begge disse behandlinger skal ind under regionstandplejen. Det er regionstandplejen, der afgør om de vil betale, og hvem der skal udføre behandlingen. Sammen med en operation, skal der også rettes tænder, hvilket gøres i et samarbejde med en ortodontist inden, under og efter operationen.

Troldtænder ved jeg ikke hvad er.
Tænder der er fjernet på grund af rodbetændelser, er der som regel ikke mulighed for at få hjælp til at få erstattet. Man kan dog altid tale med sin sagsbehandler, om der mulighed for at få økonomisk hjælp til tandbehandling. Når man er på kontanthjælp er det som regel altid den billigste løsning, man kan få hjælp til og nogle gange kun langtidsprovisoriske behandlinger.  

Jeg synes også, at du skal have lovhjemmel på området for tænder:  

Reglerne om regionstandpleje fremgår af sundhedslovens § 162 samt bekendtgørelse om tandpleje
(Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse  nr. 727 af 15.6.2007. Regionerne har på deres hjemmeside nærmere oplysninger om visitation m.v. til regionstandpleje, der findes ligeledes henvisningsblanket.  

Mig bekendt er der ikke specielle regler, der gør sig gældende for personer med multipel sclerose.      

Tilskud til tandbehandling gennem hjemkommune skal ske i h.t. aktivlovens § 82, hvor der kan ydes tilskud såfremt ansøgeren ikke har økonomisk mulighed. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.