Gå til hovedindhold

Økonomi efter afsluttet uddannelse

Spørgsmål
Jeg skriver til jer angående råd og vejledning omkring min fremtidige økonomiske situation.
Jeg har attakvis sclerose, og har i gennemsnit attakker hver 7. uge, dog noget oftere på det seneste. Jeg er under uddannelse og bliver færdig i midten af januar, hvis jeg ikke skulle gå hen og få attak, der vil udsætte min sidste eksamen. I den forbindelse bliver jeg medlem af min a- kasse, så jeg kan modtage dagpenge og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Jeg er i mellemtiden blevet planlagt gravid, og er nu i 10. uge.

Hvordan jeg er stillet økonomisk, hvis jeg er nødt til at sygemelde mig pga. sclerosen. Vil jeg da have ret til sygedagpenge i enten kortere eller længere periode?
Og hvordan vil satsen være, når jeg er nyuddannet?
Jeg har hidtil været vikar ved siden af mit studie - ca. 16 timer pr. måned. Må dog stoppe når jeg er uddannet, da jeg vil blive for dyr i drift. Vil dette have indvirkning på sygedagpenge?

Jeg har spurgt min sagsbehandler, hvordan det forholder sig ang. flexjob, da jeg er så hyppigt syg, og da jeg håber at det ville hjælpe på hyppigheden, hvis jeg arbejdede færre timer, og i mindre grad skulle have dårlig samvittighed, når jeg sygemelder mig. Han er dog afvisende, da han mener, at jeg nok skal finde et job - på trods af tidligere langvarige sygemeldinger, har været under paragraf 56 i min praktik, samt at jeg er på revalidering under min uddannelse.

Har dog lidt svært ved at se at en arbejdsgiver vil ansætte en med så mange sygedage, der nu samtidig er gravid. Men kan det virkelig være rigtigt, at jeg ikke efter endt barsel burde kunne søge flexjob for at hindre unødig stress og grundet hyppige attakker?
Jeg har dog læst mig frem til, at det vil være en dårlig ide at søge job på under 37 timer nu, da barselsdagpengene bliver beregnet udfra en evt. indkomst, hvis jeg finder job.
Svar
Jeg forstår det sådan, at du ikke tidligere har været medlem af A-kasse, men vil indmelde dig i forbindelse med afslutning af din uddannelse. Som nyuddannet kan du indmelde dig i A-kasse senest 2 uger efter afsluttet uddannelse, du skal tilmelde dig som ledig i Jobcentret den første ledighedsdag. Du skal udfylde en særlig ledighedserklæring. Det er VIGTIGT, at du kontakter din A-kasse omkring disse forhold, så du ikke risikerer ikke at kunne få dagpenge. Dagpenge udbetales efter 1 måned.  

Dagpengesatsen for nyuddannede er en særlig sats, som for fuldtidsforsikrede udgør 646 kr. pr. dag - ca. 13.997 kr. brutto pr. md.  

Hvis du er A-kasse berettiget vil du ved sygemelding kunne modtage sygedagpenge. Det kræver attestation fra din A-kasse. Men igen - det er vigtigt, at du søger din rådgivning i A-kassen.  

Såfremt du får et deltidsjob og fortsat vurderes at være til rådighed for en fuldtidsstilling,  skal du undersøge mulighederne for supplerende understøttelse, igen kontakt A-kassen.  

For at være berettiget til fleksjob kræves en varig begrænsning/nedsættelse af arbejdsevnen, der forhindrer beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob er noget man bevilges efter vurdering af arbejdsevnen og udarbejdelse af resurseprofil. Det Centrale Handicapråd har udarbejdet en udmærket pjece, der beskriver forløbet.
Kan hentes på hjemmesiden www.dch.dk.   

Hvordan din situation ser ud efter endt barsel er der ingen af os, der kan udtale sig om, men må vurderes til den tid.  

Du har også mulighed for yderligere vejledning hos den socialrådgiver i Scleroseforeningen, der dækker det område, hvor du bor.
Navn og træffetid kan ses på hjemmesiden.