Gå til hovedindhold

Økonomi 2

Spørgsmål

Jeg har en ven som har haft sclerose i 2 år, og som er på førtidspension. Han bor nu i en handicap-bolig, og udover denne bolig har han så en ejerlejlighed, som han til stadighed ikke kan få afhændet. Han har haft lejet den ud, og udlejer fraflytter her pr. 1. maj.

Her er det så at problemerne opstår: Han kan nemlig ikke betale hendes indskud tilbage, da han har brugt pengene. Han psykiske formåen og meget store månedlige udgifter har bevirket at han hele tiden har jongleret med pengene, for at "få lukket huller". Han kan ikke få boligsikring, idet han ejer en ejerbolig.

Lejeindtægten på ejerboligen har ikke til fulde dækket de faktiske udgifter for denne bolig. Han psykiske manglende overblik har bevirket, at mange ting sejler for ham, og at han ikke orker at gøre noget ved tingene, og ofte ender med bare at stå til.

Jeg har set lidt på hans økonomi, og med en husleje på ca. 6000 kr. - samt børnebidrag til 2 børn - er der ikke noget tilbage at leve for (hans faktiske budget fortæller at der er minus et par hundrede kroner hver måned). Så boligsikringen ville gøre en virkelig forskel her.

Men noget helt andet er, hvordan kan han tilbagebetale indskud på 15.000 kr. til hende der har haft lejet lejligheden, når han nu ikke har pengene?

Er der desuden en anden måde han kan få afhændet sin ejerbolig på, når den er så svær at få solgt? Ved et eventuelt salg, står han med netto 10.000 kr.

Svar

Jeg kan godt se, at din ven er i en vanskelig situation. Jeg har taget som udgangspunkt, at din ven er tilkendt førtidspension efter reglerne efter. 1.1.2003.

Jeg går ud fra, at din ven via kommunen er anvist handicapegnet bolig og går derfor også som udgangspunkt ud fra, at afgørelsen om boligsikring er korrekt. Jeg vil dog anbefale din ven - eventuelt sammen med dig - at kontakte kommunen med henblik på en konkret rådgivning om hvordan han skal forholde sig i forbindelse med økonomien omkring boligforholdene.

Jeg kan ikke vide om din ven kan være berettiget til merudgiftsydelse, men vil anbefale, at dette undersøges nærmere. I kan læse nærmere omkring betingelserne for denne ydelse på foreningens hjemmeside, under:  - - .

Med hensyn til betaling af børnebidrag - som jeg går ud fra udbetales forskudsvis fra kommunen og efterfølgende opkræves hos din ven - vil jeg anbefale din ven at kontakte kommunen med henblik på fastsættelse af en afdragsordning, som kan overholdes igen med udgangspunkt i den nuværende økonomiske situation.

Der er vel formentlig udarbejdet en lejekontrakt, hvoraf det fremgår, hvad indskud (depositum) skal dække i forbindelse med lejers fraflytning, og om der er skal ske en modregning for eventuelle udgifter, som lejer hæfter for. Alt afhængig af de aftaler der er indgået, vil lejer have ret til at få sine penge udbetalt og kan I givet fald gå rettens vej, såfremt beløbet ikke udbetales.

Forhåbentlig bliver lejligheden solgt på et tidspunkt, og jeg går ud fra, at I har drøftet med ejendomshandleren om prisen er realistisk. På din beskrivelse lyder det ikke til, at der er friværdi i lejligheden, men det kunne måske alligevel være en ide at drøfte med banken, om der er muligheder, som kan bedre økonomien.

Grundlæggende kan jeg oplyse, at kommunen har en forpligtelse til at rådgive om muligheder for økonomisk hjælp efter den sociale lovgivning.