Gå til hovedindhold

Nyt samlivsforhold

Spørgsmål

Jeg er ven med en mand hvis kone har sclerose, og som i 3 år har haft ophold på et plejehjem.

Nu er vores situation den, at vi måske kunne ønske, at jeg skulle bo hos ham i hans hus, som han ejer i fællesskab med konen. Er dette en mulighed? Eller, sagt på en anden måde: Er det socialt bedrageri? Hans kone får jo pension og de betaler de reelle udgifter i forbindelse med hendes ophold på plejehjemmet, det vil sige: Mad, medicin, frisør, husleje m.v.

Svar

&#160

Jeg forstår, at din ven og hans kone for 3 år siden valgte, at den bedste løsning ville være, at hustruen fik ophold på plejehjem. Ved ophold på plejehjem betragtes hustruen, som reelt enlig og hendes pension beregnes efter disse regler. Hustruen betaler sine udgifter af egne indtægter og muligvis bidrager hun også til betaling af udgifter på ejendommen.

Ejerforholdet omkring parrets ejendom eller andre værdier ændres som sådan ikke, selvom du flytter ind.

Jeg forudsætter, at din ven, hans kone og du taler om ændringen i situationen. Jeg kan oplyse,  at jeg kender flere, som har valgt denne løsning i fuld forståelse med alle parter. Såfremt hustruen er af anden opfattelse har hun mulighed for at anmode om skilsmisse.

Jeg går ikke ud fra, at din ven modtager nogen form for social ydelse.

Noget andet er, at der kan være grund til at vurdere din situation, såfremt der skulle ske din ven noget. Til drøftelse af disse forhold vil jeg anbefale kontakt til en advokat.