Gå til hovedindhold

Nye regler for boligydelse til andelsboliger

Spørgsmål

Jeg har hørt, at der pr. 01/05/08 kommer nye regler for boligydelse til andelsboliger (L 111 i indeværende samling). Mine spørgsmål er i den forbindelse følgende: så som følger:

1) Jeg modtager pt. kun tilskudet på 40 % i forhold til lejeboliger, hvordan etableres lånydelsen på 60%, hvis jeg ønsker at modtage lånet?

2) Hvordan forrentes lånet? Lånet følger diskontorenten for oktober det foregående år, men er det den rente, der vil gælde for resten af lånets løbetid - eller er lånet en slags f1-lån, hvor renten løbende følger diskontorentesatsen? Lånet skal indfries, hvis man flytter fra boligen, men hvilke krav har man på at afvikle/opløse eller eventuelt afdrage lånet, hvis man ikke ønsker at flytte fra sin andelsbolig, men blot ønsker at lånet og gælden afvikles?

Svar

Der er den 12.3.2008 fremsat forslag (nr.111) til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelboliger m.v. som lån).

Efter gældende regler udbetales den beregnede boligstøtte til en privat andelsbolig som 40% tilskud og 60% lån. Forslaget indebære, at boligstøtte til nye modtagere i private andelsboligere ed videre, fremover udbetales som 100% lån.

Nye boligstøttelån tilskrives i 2008 renter svarende til 4% p.a., og renten ændres løbende, så den svarer til Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober det foregående år - altså en variabel rente, der tilskrives lånet.

I forslaget ligger, at muligheden for at yde boligstøtte i form af tilskud ophører, og at hele den beregnede boligstøtte, eller den del heraf, der ønskes udbetalt, ydes fuldt ud som lån.

Den foreslåede ændring gælder kun for ansøgninger om boligstøtte til private andelsboliger med videre, som indgives til kommunen 1. maj 2008 eller senere.

Det er foreslået, at loven træder i kraft 1. maj 2008.