Gå til hovedindhold

Ny visitering til fleksjob

Spørgsmål

Jeg har fundet en jobform, som jeg godt kunne tænke mig at prøve kræfter med. Så jeg måske igen kan blive 100% selvforsørgede. Intensivt job men med lang tid imellem vagterne. Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det, så mit spørgsmål er hvis jeg prøver det, og jeg ikke kan holde til det, skal jeg så gennem hele flexjob visitationsmøllen igen?

Svar

Jeg opfatter det sådan, at du på nuværende tidspunkt er ledig og modtager ledighedsydelse. Hvis du får arbejde, mens du modtager ledighedsydelse, bliver ledighedsydelsen nedsat med lønindtægten. Det sker efter en speciel beregning, som Jobcentret skal orientere dig om. Jeg tænker umiddelbart, at du skal kontakte Jobcentret, og forhøre dig om dine muligheder for at tage lidt arbejde, som du beskriver. Det vil være op til Jobcentret, om de vil kunne acceptere dette.

En anden mulighed kunne måske være, at tage det job som du omtaler - som et fleksjob. Hvis aflønningen er høj vil fleksløntilskud blive reduceret, og hvis lønnen overstiger et vist beløb, bortfalder fleksløntilskuddet helt. Jobcentret skal også orientere dig om disse regler.

Hvis du gennem længere tid er selvforsørgende, vil der ske ny vurdering af berettigelse til fleksjob. Du bør under alle omstændigheder rådføre dig med Jobcentret.