Gå til hovedindhold

Notar afvist oprettelse af notartestamente

Spørgsmål
Min hustru og jeg forsøgte i 2011 sammen med notaren i Retten, at få underskrevet et medbragt testamente. Det lod sig ikke gøre. Notaren ville ikke, han bad min hustru om at svar på simple spørgsmål.
Ét spørgsmål var: Hvad hedder din datter? Hun magtede slet ikke at svar, hun har stort set intet sprog.

Min hustrus datter af første ægteskab er den eneste tvangsarving. En udarbejdet "Fremtidsfuldmagt" havde i notarens verden slet ingen betydning. Så vi forlod notaren med uforrettet sag, hvilket var meget trist og frustrerende. Vores situation kan forklares.

Kan der venligst gives et godt råd? Andre end min hustru - hjerneskadet og uden sprog - må have været i en sammenlignelig situation.
Svar
Når man opretter et testamente for notaren, er det netop notarens opgave at påse, at man er i stand til at handle fornuftsmæssigt, herunder om man er i stand til at gennemskue hvilke konsekvenser og retsvirkninger testamentet har. Notaren har i jeres tilfælde desværre fundet, at din ægtefælle ikke opfyldte ovennævnte betingelser, og derfor har notaren afvist jer.  

Jeg skal foreslå, at I forsøger at kontakte notaren på ny, og at I næste gang medbringer lægeerklæring fra egen læge, som dokumenterer, at din ægtefælle måtte være hjerneskadet som følge af sclerose, så er hun i stand til at handle fornuftsmæssigt.  

Hvis notaren fortsat afviser jer, kan I bede om en kendelse, som i så fald kan kæres til Landsretten, som herefter vil komme med en afgørelse i sagen. Hvis Landsretten også kommer frem til at din ægtefælle ikke er i stand til at oprette et notartestamente, vil der ikke være mere I kan gøre ved det.  

Alternativet er at I opretter et såkaldt vidnetestamente. Et vidnetestamente skal underskrives for to vidner, som er til stede når I underskriver testamentet, og som bekræfter at dato og underskrifter er korrekte og ægte, og som kan bekræfte, at I er i stand til at oprette testamente. Det er blot vigtigt at I sørger for at opbevare vidnetestamentet et sted, hvor I kan være sikre på at det bliver fundet, og at det ikke går til grunde. Det kan f.eks. være en bankboks.