Gå til hovedindhold

Normal MR og rygmarvsvæske

Spørgsmål

Jeg håber at I kan hjælpe mig i min forvirring, om hvad man skal tro. Jeg kan se i et svar af 17. juli omkring Sclerose/fibromylagi, at det er stærkt usandsynligt, at man har sclerose ved negativ MR og lumbalpunktur. Samtidig læser man ofte om patienter, som har været gennem lange udredningsforløb og disse negative tests, og samtidig viser sig at have sclerose - i nogle tilfælde dog efter flere år.

Er det usandsynligt, eller er der forhold som jeg har misforstået. Jeg beder ikke specifikt om stillingtagen til min case (det ved jeg at man ikke kan) men spørger fordi jeg nu efter fem år med symptomer, ikke påviser sclerose i hverken MR og LP, og jeg aner ikke hvad jeg skal tro eller gøre.

Jeg mærker blandt andre symptomer, regelmæssigt et lille prik (ikke smerte) på varierende del af kroppen, f.eks storetå, arm osv - som umiddelbart efterfølges af en ufrivillig bevægelse fra den del prikket kommer. Jeg mener at have læst at det er et karaktristisk symptom ved sclerose. Er det korrekt opfattet?

Svar

Diagnosen MS er en såkaldt klinisk diagnose, dvs. at hvis man har haft mindst to tilfælde med karakteristiske sklerosesymptomer (attak), med mindst en måneds mellemrum, fra forskellige steder på kroppen, og har karakteristiske fund i den kliniske undersøgelse, opfylder man de klassiske kriterier for at stille diagnosen multipel sclerose (MS). De undersøgelser man støtter sig til for at sikre diagnosen, er MR-skanning, der er den mest følsomme, samt rygmarvsvæskeanalyse og neurofysiologiske undersøgelser.

I praksis vil MR skanning og rygmarvsvæskeanalyse, der begge påviser de gældende forandringer, bekræfte MS i stort set alle tilfælde. Man skal derfor være uhyre sikker i sin sag, hvis man stiller diagnosen trods normale undersøgelser. Jeg kan desværre ikke sige om dine symptomer er karakteristiske for MS udfra beskrivelsen, og du bliver i den henseende nødt til at have tillid til din MS læges vurdering.