Gå til hovedindhold

Normal MR

Spørgsmål
Jeg fik, på grund af diverse symptomer, foretaget en MR-scanning af hjerne og rygmarv samt lumbalpunktur sidst på foråret 2009. Begge undersøgelser viste normale forhold.

Der er efterfølgende tilkommet flere symptomer, hvorfor jeg netop har fået foretaget MR-scanning af hjerne og rygmarv igen. Tilbagemeldingen var her at man, igen, fandt normale forhold.

Hvor stor er den teoretiske risiko for at der er tale om sclerose, herunder primær progressiv, ved normale scanninger foretaget indefor cirka et år?
Svar
Hvis man har haft flere tilfælde med karakteristiske sclerosesymptomer, på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder på kroppen, opfylder man de klassiske kriterier for at stille diagnosen dissemineret sclerose (DS). De undersøgelser, man støtter sig til for at underbygge denne diagnose, er sædvanligvis MR-scanning (reviderede diagnostiske kriterier), der er den mest følsomme (ca. 95 procent), samt rygmarvsvæske og neurofysiologiske undersøgelser af nerveledningshastighed i centralnervesysteme (VEP, MEP, SSEP).

Prøverne er principielt uafhængige og sandsynligheden for at bekræfte DS øges derfor ved flere positive test. Såfremt alle undersøgelser er normale, vil det første diagnostiske kriterie (spredning af symptomer i tid og sted) stadig gælde, selvom det i praksis må give anledning til nye diagnostiske overvejelser.

Man kan derfor ikke udelukke sclerose, ved kun at forholde sig til at MR skanningerne er normale, da det primært er symptomerne der danner grundlag for diagnosen.