Gå til hovedindhold

Nødkald

Spørgsmål
Jeg vil gerne spørge om det VIRKELIG kan være rigtigt og lovligt.
Jeg er bevilget nødkald til Falck af Lolland kommune, men nu er jeg flytte til Københavns kommune. Københavns kommune oplyste mig om, at jeg påny skal søge om nødkald, hvilket der er 8 ugers behandlingstid på?

Jeg bor sammen med min datter, og det har været hendes tryghed, at hun viste at jeg altid hurtig kunne få hjælp. Jeg sidder her og er dybt rystet.
Svar
Det kan jeg godt forstå, at du er.  

Det forholder sig sådan, at vurdering af personlig, praktisk hjælp herunder også mulighed for nødkald afgøres af hver kommune og skal ses i forhold til situationen, der, hvor du nu er flyttet hen.
Jeg går ud fra, at du har haft besøg af visitator med henblik på vurdering af mulighederne for personlig og praktisk hjælp, måske er der mulighed for at du kan få et telefonnr, som kan bruges i forbindelse med akut behov for hjælp. Ikke fordi jeg som sådan tror, at det er hjælp nok, men måske en midlertidig løsning.

Har du kontaktet din læge for at høre om denne har mulighed for at hjælpe dig?  
Har du sagsakterne fra din tidligere kommune og kan det måske tydeliggøre situationen, så sagsbehandlingstiden kan forkortes?  

Jeg har nok desværre ikke noget særlig godt svar til dig udover at fremskaffe al den nødvendige dokumentation, som du er i besiddelse af, så du ad den vej har mulighed for at lette sagsgangen.