Gå til hovedindhold

Neuropsykologiske testpræstationer

Spørgsmål

I forbindelse med ansøgning om forhøjelse af mellemste førtidspension, har jeg været til neuropsykolog. Det har jeg også været tidligere - på daværende tidspunkt efter eget ønske, da jeg synes jeg havde fået problemer i den retning.

Nu har jeg fået brev, om at kommunelægen er uenig i neuropsykologens konklusion, som lyder at der er sket en forringelse siden sidste test. Kommunelægen tager altså ikke stilling til at der er forringelse siden tilkendelse af mellemst FP i 1999.

Men nu til mit spørgsmål til dig: Kan du hjælpe mig med en forklaring af det antal sekunder jeg har præstateret? Her tænker jeg på, hvor jeg ligger i forhold til hvad det er normalt for min alder (54 år).

Juni 09

Trail Making A 68 sek. 0 fejl

Trail Making B 125 sek. 1 fejl

Februar 2008

Trail Making A 47 sek. 0 fejl

Trail Making B 103 sek. 0 fejl

Håber du kan hjælpe mig.

Svar

Den gennemsnitlige præstation i Trail Making A er for din aldersgruppe 26 sek. (s.d. 8.4) med en variation mellem 15 og 51 sek. (baseret på 80 raske kontrolpersoner). For at præstationen kan betegnes som nedsat skal den være 1½-2 standard afvigelser (s.d.) under den forventede, det vil sige 38.6 sek/42.3 sek. Du har således i februar 2008 haft en let nedsat præstation i Trail Making A.

Vedrørende Trail Making B, er gennemsnittet for din aldersgruppe 63 sek. (s.d. 23.4) med en variation mellem 36 og 129 sek, det vil sige at den bedste i gruppen gennemførte på 15 sek. og den dårligste på 129 sek. blandt 80 raske kontroller. En præstation i Trail Making B på 1½-2 s.d. under det forventede vil være 98.3sek./109.8 sek., hvilket betyder, at denne præstation ligeledes er let nedsat.

Dette er de rene talværdier, men der kan jo være flere grunde til en nedsat præstation, som for eksempel motorikken i hænderne.

Talmæssigt er dine præstationer lidt dårligere ved den sidste undersøgelse i juni i år, og du har en fejl i Trail Making B.

Som du kan se, så er variationen hos raske kontrolpersoner meget stor, så det er ikke muligt at drage nogen endelig konklusion ud fra 2 opgaver.

Jeg vil foreslå, at du får en samtale med den neuropsykolog, som har foretaget de nævnte undersøgelser.