Gå til hovedindhold

Nettoprovenu ved udskiftning af bil

Spørgsmål
Kan min kommune kræve at få det halve af den pris, som vi kan få for vores gamle bil, som er ved at være 7 år? 
Bilen er betalt over 6 år.
Svar
Jeg opfatter dit spørgsmål sådan, at du ved din tidligere bilbevilling har købt dyrere bil end bevilget. Du har afdraget på bilen gennem de 6 år og har betalt den afdragspligtige andel af lånet.

Du er nu bevilget udskiftning af din handicapbil, regner jeg med. Tilbage er, hvis min opfattelse er korrekt, at det nettoprovenu, du får for din tidligere bevilgede bil skal opgøres i forhold til den merpris, som du i sin tid betalte. Hvorvidt det kan dreje sig om halvdelen må bero på en nærmere udregning.  

Det er klart, at kommunen skal redegøre for beregningen, og du skal bede om en skriftlig redegørelse. Din kommune skal tillige henvise til retsregler på området.  
Husk også, at du har ret til aktindsigt i din sag.