Gå til hovedindhold

Nettoprovenu ved salg af handicapbil

Spørgsmål

Jeg har fået bevilget lån til køb af ny invalidebil. Min 10 årig gamle invalidebil er jo tilbagebetalt for 4 år siden. Er den gamle bil min, dvs. kan jeg f.eks. forære den til min søn eller bruge salgs beløbet som det passer mig?

Svar

Jeg går ud fra, at du for 10 år siden købte den bil, som du blev bevilget (altså ikke købte en dyrere bil).

Nettoprovenuet ved salg af de gamle handicapbil skal indgå i købet af den nye bil. Nettoprovenuet anvendes til afdrag på den nye bil, først fratrækkes i evt. udvidet lån, herefter i den afdragspligtige lånedel. Du kan altså ikke selv bestemme over beløbet. Købte du for 10 år siden en dyrere bil, end du blev bevilget, kan der være tale om, at du selv må bestemme over en lille del af beløbet.

Hvis du ønsker at sælge bilen privat, må den ikke sælges for under den pris som er gældende på markedet.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om støtte til bil.